top of page

Schooljaar 22-23: Lager type 9 en basisaanbod VOLZET

Inschrijven schooljaar '23-'24

STAP 1: Meld je kind aan

Meld je aan via deze website https://aanmeldenbuitengewoonbasis.be/ tussen woensdag 19 april (9 uur) en maandag 8 mei (11.00u) 2023. Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol. Of je de eerste of de laatste dag aanmeldt, maakt geen enkel verschil.

STAP 2: Ontvang een bericht

Op 15 mei in de namiddag ontvang je het resultaat van de aanmelding.

· Krijgt je kind een toekenning? Dan schrijf je het in op school tussen maandag 22 mei en vrijdag 16 juni 2023.

· Krijgt je kind geen toekenning? Je ontvangt een weigeringsdocument met vermelding van de plaats op de wachtlijst. Scholen zijn verplicht om de volgorde van de geweigerde kinderen te respecteren. Voor het lager buitengewoon onderwijs is dat tot en met 6 oktober 2023. Voor het buitengewoon kleuteronderwijs is dat tot 30 juni 2024. Op donderdag 1 juni 2023 (9.00u) start de vrije inschrijvingsperiode en kan je je kind inschrijven in een school voor buitengewoon onderwijs, die nog vrije plaatsen heeft.

STAP 3: Schrijf je kind in op school

Met de ontvangen brief kan je je kind inschrijven op de school tussen 22 mei en 16 juni 2023.

Belangrijk: laat de periodes van aanmelden en inschrijven niet voorbijgaan!

bottom of page