top of page

Schildpadklas

Al in 2006 startten we met dit project. Een volledig lokaal werd omgebouwd tot schildpadklas. De schildpad staat als symbool om zich in alle veiligheid even terug te trekken uit de drukte van elke dag.

De schildpadklas werkt preventief en coachend.

In de ‘schildpadklas’ krijgen kinderen met ontwikkelings- en/of leerstoornissen sociaal-emotionele begeleiding op maat. De leerlingen krijgen ‘tools’, inzicht in sociale scripts door contextverduidelijking. Vanuit de inzichten van de zelfdeterminatietheorie (ABC) poogt de schildpadklas de leerlingen intrinsiek te motiveren door te appelleren aan hun behoefte aan ‘Autonomie’ en ‘Competentie’ en in te zetten op ‘verBinding’. In plaats van een leerling af te stoten en te straffen wanneer hij/zij iets fout deed, zoeken we net naar méér verbinding. We nemen onze tijd om de sterktes van de leerling in te zetten om aan de noden en behoeftes van de leerling tegemoet te komen.

De leerkrachten geven de leerling de aandacht die nodig is om zichzelf te ontwikkelen. Het mentaliseren van processen heeft vaak ‘tijd’ nodig. Het is belangrijk dat de coach blijft geloven in de leerling. Het dagdagelijks coachen in verBondenheid en in de ‘zone van de naaste ontwikkeling’ op sociaal emotioneel vlak is van levensbelang om te groeien in ‘verBondenheid’ en eigen positief initiatief.

Er zijn twee gedeeltes in de schildpadklas. In een eerste ruimte kunnen de leerlingen ‘triggers’ omzetten in beweging. Kennis van het sensorisch profiel van de leerling helpt ons een heel stuk vooruit. Een leerling die een sterke ‘proprioceptie’ heeft, zal bijvoorbeeld baat hebben bij het fietsen met weerstand op een hometrainer. Iemand die auditief sterk is, zal misschien baat hebben bij het luisteren naar vogelgeluiden via een hoofdtelefoon enz.

In het tweede gedeelte gebeurt de sociaal emotionele coaching. Afhankelijk van de case wordt deze begeleiding handelingsgericht opgevolgd. Leerlingen oefenen zo in het herkennen van ‘grenzen’, het aangeven van hun eigen ‘grenzen’ en het inschatten van ‘grenzen’.

bottom of page