top of page

Partners

Samenwerking met het gewoon onderwijs

Vanaf het schooljaar 2017-2018 startte er een nieuw soort ondersteuning in het gewoon onderwijs. Ook IVIO neemt actief deel aan het uitwerken van een goede zorg in het ondersteuningsnetwerk en het expertisenetwerk (diverGENT).

 

CLB

Het CLB begeleidt de leerlingen van onze school en staat ten dienste van de ouders en van het personeel. Het staat ook in voor de medische begeleiding van de leerlingen en stelt jaarlijks een actualiteitsprogramma op in overleg met de school.

Adres :           

VCLB regio Gent

Holstraat 95, 9000 Gent

Tel. 09 277 84 00

 

CAR ( Centrum voor Ambulante Revalidatie )

In het CAR kan met toestemming van de ouders een team van therapeuten aangepaste hulp bieden aan kinderen met specifieke ontwikkelings- en/of leerstoornissen. Dit gebeurt in overleg met het schoolteam.

Adres :     

Centrum voor Ambulante Revalidatie

Wolfputstraat  110, 9041 Oostakker

Tel. 09 259 28 12

 

Een goede samenwerking vereist een goede doorstroming van informatie. Elk van deze diensten waakt erover dat deze vertrouwelijke gegevens kunnen bijdragen tot meer zorg voor uw kind en elk misbruik uitgesloten wordt. Wanneer u het verslag met ons deelt, komt dit ook onze werking ten goede.

bottom of page