top of page

Multidisciplinair team

Het schoolteam bepaalt van elk kind de beginsituatie en stelt een individueel handelingsplan op voor onderwijs- en opvoedingshulp, in overleg met de consulent van het CLB en de coördinatoren van het revalidatiecentrum.

Uw kind zit niet in een leerjaar, maar in een pedagogische eenheid. Deze pedagogische eenheden worden samengesteld op basis van de sterktes van de leerling, het leerniveau, de leeftijd, het leertempo, de persoonlijkheid van de leerlingen en/of van specifieke groepskenmerken (een startersklas, een projectklas, een ervaringsgerichte klas, een eindklas,…) en volgens pedagogische noden en behoeften.

Deze samenstelling gebeurt in principe bij het begin van elk schooljaar en kan zo nodig tijdens het schooljaar aangepast worden.

Van hieruit kan elk kind individueel geholpen worden via specifieke lees-, schrijf-, taal-, en rekenmethodes en/of emotieregulatie.

In dit proces is de klasleerkracht de centrale figuur voor uw kind, bijgestaan door de BLIO’s (geven individuele hulp of begeleiden kleine groepjes), de bijzondere leerkrachten voor crea, muziek, bibliotheek of LO en de paramedici : logopedisten, een kinesist, een maatschappelijk assistente, een orthopedagoge type basisaanbod, een orthopedagoge type 9 en een psycholoog.

De maatschappelijk assistente is de brugpersoon tussen het gezin en de school. Ouders, opvoeders kunnen steeds bij haar terecht met vragen en problemen. Zij blijft eveneens nauw betrokken bij de overstap naar het secundair onderwijs. Mevr. Berlaen is tussen 09.00u en 16.30u via het secretariaat te bereiken op het nummer 09 255 92 20 of rechtstreeks op het nummer 09 255 92 21 of via mail: hendrikje.berlaen@ivio-salvator.be

De orthopedagoge volgt de leerlingen op gedurende hun schoolloopbaan zowel wat betreft de schoolse vorderingen als de persoonlijkheidsontwikkeling. Ze begeleidt de leerlingen en leerkrachten in dit proces en tracht de specifieke vragen rond de leer-, werkhoudings- of sociaal-emotionele zaken te beantwoorden. Liesbet Machtelinckx is te bereiken op het nr. 09 255 92 20 of rechtstreeks op het nummer 09 255 92 23 of via mail: liesbet.machtelinckx@ivio-salvator.be .


Orthopedagoge type 9 volgt de leerlingen met ASS op gedurende hun schoolloopbaan wat betreft schoolse vorderingen en de persoonlijkheidsontwikkeling. Ze begeleidt de leerlingen en leerkrachten in dit proces en tracht de specifieke vragen rond leer-, werkhoudings- of sociaal-emotionele zaken te beantwoorden. Lora Onraet is te bereiken op het nummer 09 255 92 26 of via mail: lora.onraet@ivio-salvator.be


Psycholoog: Ine De Neve is te bereiken op het nummer 09/255 92 20 of via mail: Ine.de.neve@ivio-salvator.be

bottom of page