top of page
ontbijt2.jpg

Twee grote visies

ABC visie

Onze school is een leefgemeenschap met zorg, waar leerlingen, leerkrachten, ouders -   kunnen groeien in verbondenheid en in betrokkenheid.

Onze school vertrekt vanuit de sterkte intelligenties van het kind. We vinden het belangrijk dat een kind zich competent voelt. We stimuleren de autonomie van het kind en werken ontwikkelingsgericht. We zijn ervan overtuigd dat dit de groei stimuleert. Voor de individuele aanpak gaan we in dialoog met het kind en met de ouders en verantwoordelijken.

De ouders, opvoeders zijn immers de specialist van hun kind.

Onze visie steunt naast het handelingsgericht werken op de ABC-theorie van professor Maarten Vansteenkiste waar Autonomie, Betrokkenheid en Competentie een sleutelrol spelen voor een evenwichtige ontwikkeling.

Een school die in haar onderwijs uitgaat van het leven van de leerlingen en van de actualiteit

 

HGW visie

We werken handelingsgericht in onze school.

Wat heeft deze leerling, van deze ouders, in deze klas, bij deze leerkracht op deze school de komende periode nodig? Onderwijsbehoeften geven aan wat een leerling nodig heeft om onderwijsdoelen te bereiken. Ze bieden ook aanknopingspunten voor het handelen van de leerkracht. Het werken vanuit onderwijsbehoeften concretiseert het streven naar afstemming (Stevens, 2002): leerlingen verschillen en de aanpak van de leerkracht en de ouders doet ertoe. Met andere woorden accepteren we dat leerlingen verschillen en zijn bereid om met deze verschillen om te gaan. Ze bieden ook een zinvol en helder kader voor communicatie over onderwijs op maat.

bottom of page