top of page
ontbijt3.jpg

Schoolwerking

Ouderraad

In onze school kan u als ouder actief meedenken en meewerken via de ouderraad. Deze bestaat uit geëngageerde ouders die de belangen van ouders, leerlingen en de school ter harte nemen. Naast het bespreken van onderwijskundige en pedagogische thema’s staan ze ook in voor ondersteuning van en hulp bij allerlei schoolse activiteiten.

Leden : vertegenwoordigers van ouders en personeel

Check de facebookpagina

https://www.facebook.com/pages/Ouderraad-IVIO-Salvatorschool/546534338814150

 

Leerlingenraad

Jaarlijks verkiezen we een leerlingenraad. Deze overlegt een 4-tal keer per jaar met de directie. Verslag wordt gedeeld op de ‘Fauteuil’.

Elk van deze organen is verbonden met personeelsleden die zetelen in de adviesgroepen en het kernteam. Op deze manier wordt de participatie van de verschillende geledingen in de gehele schoolwerking vertegenwoordigd.

bottom of page