top of page

Katholieke dialoogschool

De katholieke dialoogschool is een school waar dialoog en levensbeschouwelijke reflectie op de eerste plaats komen, waar mensen leren aan elkaar en van elkaar.

De katholieke dialoogschool biedt aan iedereen, zonder uitzondering, een gastvrij onderwijsproject aan dat inzet op kwaliteitsvolle vorming. In dialoog gaan we op zoek naar het volle mens- en medemens-zijn en brengen we de christelijke stem binnen op een eigentijds- tegendraadse wijze. Als school vertrekken we van onze ‘identiteit’.

Toch beseffen wij dat zoiets maar mogelijk is dankzij een nauwe samenwerking met

ouders, opvoeders en verantwoordelijken.

Samen met thuis is ons doel een opvoedingsklimaat voor het kind te creëren waar, in voortdurende dialoog, kan worden gezocht naar de meest gepaste zorg.

Daarom zijn wij ook altijd bereid naar u te luisteren en rekening te houden met uw kijk op uw kind in zijn leer- en leefsituatie. De ouder is immers de specialist van zijn kind!

bottom of page